Ostoskori

Sulje

Tietosuojaseloste

NIKA Lifestyle Oy tietosuojaseloste

Päivitetty 2.7.2018

 

Hyvä NIKA Lifestyle Oy:n asiakas, jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin henkilötietoja sinusta.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme suojaamaan sitä tämän NIKA Lifestyle Oy:n tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

NIKA LIfestyle Oy:n tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa keräämistämme henkilötiedoista, millä periaatteilla niitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja hallintamahdollisuuksia sinulla on henkilötietojasi koskien.

 

1. Yleistä

NIKA Lifestyle Oy (FI2909553) käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän NIKA Lifestyle Oy:n tietosuojaselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti; pyydämmekin sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä NIKA Lifestyle Oy:n tai sen sisaryrityksen NIKA Equestrian Oy:n palveluja tai verkkosivustoja tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

 

2. Henkilötietoja keräämisen tarkoitus ja käsittely

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 

  • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
  • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
  • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
  • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
  • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
  • liiketoimintamme kehittäminen
  • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
  • suoramarkkinointi
  • Emme hyödynnä henkilötietojasi profilointiin tai siihen pohjautuvaan automaattiseen päätöksentekoon
  • Emme jaa keräämiämme henkilötietoja kolmannelle taholle ilman henkilön itsensä suostumusta.

 

3. Henkilötietojen kerääminen ja tietolähteet

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme henkilötietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä sekä henkilökohtaisessa asiakaspalvelutilanteessa myymälässämme.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia, kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot saattavat sisältää yritystietoja sekä yälittömästi yritysten päättäjien rooleihin liittyviä yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Käsittelemme henkilötietoja usealla lain edellyttämällä perusteella. Käsittelyn oikeusperuste riippuu asiakassuhteestamme. Alla esitämme henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja esimerkkejä käsittelytoimista.

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet:           

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.

Lakisääteinen velvoite:           

Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut:

Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta, käsittelemme henkilötietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu lakisääteisesti oikeutettuun etuun.

Suostumus:           

Tilatessasi yksityishenkilönä uutiskirjeen tai muun ladattavan sisältömateriaalin sivuiltamme, käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Pyydämme suostumuksesi suoramarkkinointiin henkilötietojen keräämisen yhteydessä.

 

5. Henkilötietojen käsittely, käsittelijät ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietojasi käsittelee NIKA Lifestyle Oy:n henkilöstö tai NIKA Lifestyle Oy:n kanssa sopimussuhteessa oleva henkilöstöön rinnastettavissa oleva henkilö suoraan liiketoimintaamme liittyviä tehtäviä suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpitotoimialalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Kaikista palvelun tuottamiseen liittyvistä tietojen välityksestä kolmansille osapuolille kerrotaan palvelun tilauksen yhteydessä.

Pidätämme itsellämme oikeuden luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme luovuttaa tietojasi, mikäli NIKA Lifestyle Oy on osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

 

6. Henkilötietojen maantieteellinen käsittely

Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Mikäli käytämme toiminnassamme luotettaviksi katsomiamme ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, huolehdimme sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään lainmukaisesti.

 

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niiden käyttötarkoituksen mukaisesti tarpeellisen ajan tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

 

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Tietojasi säilytetään huolellisesti valitsemiemme palveluntarjoajien palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimusten perusteella tai lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

9. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset

Mikäli et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, NIKA Lifestyle Oy ja sen henkilöstö ei todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille henkilötietojasi.

 

10. Verkkosivuston evästeet ja niiden käyttö

Käytämme verkkosivustoillamme nikaequestrian.com ja siihen suoraan liittyvillä sivustoilla evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sinulle sivustojemme ja palvelujemme käyttäjä.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

 

11. Käyttäjän oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn

Suostumuksen peruuttaminen:

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit myös kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin koska tahansa jokaisesta markkinointitarkoituksessa lähettämässämme sähköpostiviestistä löytyvää "Peru tilaus" -linkkiä klikkaamalla.

Pääsy tietoihin:

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi:

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tai vanhentuneiden taikka muuten puutteellisten tietojen korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen poistamista mikäli esimerkiksi tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty tai jos perut suostumuksesi, jonka perusteella olemme tietojasi käsitelleet.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi:

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin koska tahansa klikkaamalla sähköpostiviestiemme lopusta löytyvää "Poistu postituslistalta"-linkkiä tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Jos asiakkaanamme kiellät tietojesi käytön suoramarkkinointiin, lähetämme sinulle ainoastaan asiakassuhteen hoitoon liittyviä viestejä.

Oikeus kieltää henkilötietojen käsittely:

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä:

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Esimerkiksi jos tiedot ovat mielestäsi virheelliset, jolloin voimme rajoittaa käsittelyä tietojen paikkaansa pitävyyden tarkistamisen ajaksi tai jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, etkä halua tietojasi poistettavan.

Oikeus saada tiedot siirrettyä:

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot luettavaksi, sähköisessä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Oikeus vastustaa profilointia ja automaattista käsittelyä:

Emme tee rekistöröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

 

12. Omien tietojen hallinta

Voit hallita NIKA Lifestyle Oy:n asiakasrekisterissä olevia henkilötietojasi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse lifestyle(at)nikaequestrian.com. Yrityksemme kattavat yhteystiedot löydät tämän dokumentin lopusta. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee omien henkilötietojesi käsittelyä.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

 

13. NIKA Lifestyle Oy:n tietosuojalausekkeen päivittäminen

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muutosten niin edellyttäessä. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

14. Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

Henkilötietoihin ja tietosuojaan liittyen voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse lifestyle(at)nikaequestrian.com. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti henkilöstömme toimesta.

Hei sinä!

Liity postituslistallemme